Gå til innhold

Vannskuter i Nasjonalparken

Nasjonalparken blir ikke berørt av at vannskuterforskriften er opphevet.

Forvaltningsmyndigheten for Ytre Hvaler nasjonalpark har ansvar for en av landets fire marine nasjonalparker.

Derfor minner vi på at det fortsatt er totalt forbudt med vannskuter i hele Ytre Hvaler nasjonalpark.

Forbudet er innført med hjemmel i verneforskriften for nasjonalparken. https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2009-06-26-883?q=unødvendig støy er forbudt

Bruk av vannscooter, motordrevet modellfly, motorisert isbor o.l. er forbudt.

Nasjonalparken har spesielt store naturverdier, den gir gode opplevelser og blir svært mye brukt til friluftsliv. Bruk av vannskutere i og nær nasjonalparken reduserer disse verdiene. Natur, opplevelser, stillhet og friluftsliv kommer først i Ytre Hvaler, og vannskutere er ikke forenlig med vernet som nasjonalparken gir.

Nasjonalparken ligger som grønn skravur i kartet

nasjonalpark.pdf

Publisert
22.05.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger