Gå til innhold

Vannmåler og avlesning

I Hvaler kommune er det pålagt å bruke vannmåler.

I desember hvert år får du beskjed om å lese av vannmåleren. Det kan du gjøre på nettsiden vår eller ved å sende inn vannmålerkortet du får i posten. Hvis du ikke leser av vannmåleren vil forbruket bli stipulert. Avlesningsmodulen på internett er bare åpen i den perioden avlesningen foregår.

Vannforbruket utgjør den variable delen av vann- og avløpsbegyret. I boliger som ikke har installert vannmåler, eller hvis vannmåleren ikke fungerer, vil vannmengden bli stipulert ut fra boligens areal.

Installasjon eller bytte av vannmåler

Installasjon eller bytting av vannmåler skal bare utføres av godkjent rørlegger. Du må henvende deg til servicetorget, Storveien 32, for å få utlevert en vannmåler. For å kunne hente ut vannmåler må sanitærabonnement være innvilget, og tilkoblingsavgiften være betalt.

Dere som er med i pilotprosjektet for Smartvann /fjernavlesing trenger ikke lese av vannmåleren nå og vil således ikke motta vannmåleravlesningskort. Dere vil i disse dager motta et informasjonsskriv vedrørende dette.

Hytteeiere

Les av måleren når du stenger hytta for sesongen. Mange fritideiendommer kan være vanskelig tilgjengelige vinterstid, og vi anbefaler deg å lese av vannmåleren når du stenger eiendommen for sesongen. Du kan da sende målerstanden skriftlig til Hvaler kommune, Storvn 32, 1680 Skjærhalden eller på e-post til postmottak@hvaler.kommune.no, merket vannmåleravlesning. 

Gi straks beskjed dersom vannmåleren er ute av drift.

Har du flere spørsmål kan du kontakte servicetorget på telefon 69 37 50 00.

Publisert
24.09.2010
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger