Gå til innhold
Rød-krysset, Hvaler
Rød-krysset, Hvaler

Utbedring av Rød-krysset på Hvaler

På oppdrag fra Østfold fylkeskommune skal Statens vegvesen bygge om krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy i Hvaler kommune.

- Fylkesveg 108 skal utvides noe slik at det kan lages et ekstra svingefelt mot venstre for de som skal kjøre inn på Rødveien (fv. 491). Dette gjøres for å forhindre påkjørsler bakfra, sier Arne-Rino Bergli i Statens vegvesen. Han legger til at krysset også vil få ny vegbelysning.

Samtidig skal det bygges cirka 350 meter ny gang- og sykkelveg øst for krysset, langs fylkesveg 108. I tillegg skal busslommene ved krysset oppgraderes til universell utforming. Det innebærer blant annet ledelinjer for svaksynte i bakken, og ombygging for at bussene skal kunne stoppe nærmere kanten slik at det blir kortere avstand ved av- og påstigning.

Mer informasjon på Statens vegvesens nettsider

Publisert
02.01.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger