Gå til innhold

Totalforbud mot bruk av åpen ild i Fredrikstad og Hvaler kommune

Totalforbud mot bruk av åpen ild i og i nærheten av skog og annen utmark i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjonen antennes.

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefen i Fredrikstad og Hvaler vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Totalforbudet gjelder også grilling på faste oppbygde grillplasser.

«I nærheten av» defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid, har ført til stedvis stor fare for gress- lyngbrann i kommunene. Mye vind de siste ukene har også bidratt til å tørke opp skog og mark.  

Ild ved sjøen

Flere har stilt spørsmål om bålfyring og grilling ved sjøen. Vi har imidlertid vegetasjon langs hele kysten vår, og det skal svært lite til før man mister kontrollen selv med et lite kaffebål nær vannkanten. Det kan også nevnes at engangsgriller ved flere tilfeller har startet både små og større branner her i Østfold, og forbudet gjelder derfor også disse.  

Et kjent turtips kan være å medbringe varm mat på termos.

Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet. 

Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot buk av åpen ild i denne perioden. Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

Publisert
06.07.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger