Gå til innhold

Smart Energi Hvaler - Hvaler hjelper Norge

Gjennom det nasjonale forskningsprosjektet DeVID, og i samarbeid med Fredrikstad Energi, har Hvaler fått status som nasjonalt demoområde for utviklingen av smarte el-nett eller såkalt Smart Grid.

Øykommunen vår er ikke spesielt ulik andre kystkommuner i Norge der vi ligger ut mot ytre Oslofjord og med en bosetning fordelt på en rekke øyer. Kommunen er på mange måter hele Norge i et miniformat. Til og med strømforbruket ligger på landsgjennomsnittet. Når vi tar med at Hvaler er den første kommunen i Norge som har fått full dekning av smarte målere, såkalte AMS-målere, og på den måten tilfredsstiller kravene som alle kommuner skal ha på plass før 1. januar 2019, er dette spennende.

Faktisk ligger Hvaler så godt an i løypa at kommunen er interessant også i et europeisk perspektiv. Gjennom det nasjonale forskningsprosjektet DeVID (Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett) og i samarbeid med Fredrikstad Energi har Hvaler fått status som nasjonalt demoområde for smarte el-nett eller Smart Grid. Den nye måleren som hver husstand har fått montert har tikket inn forbruksdata hver time siden høsten 2011.

Dette gir helt ny innsikt i hvordan nordmenn anvender energi time for time. At forskere får tilgang til dette for en hel kommune og med den demografiske variasjonen som finnes, er ganske unikt. 

Nå har Smart Energi Hvaler laget et nytt magasin hvor snakker med lokale familier, ungdommer og politikere om hvilken glede vi kan få av samarbeidet med Smart Energi Hvaler.

Publisert
14.08.2013
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger