Gå til innhold

Salg av fyrverkeri i Fredrikstad og Hvaler i romjulen 2016

Søknader om tillatelse til salg av fyrverkeri i romjulen 2016 må sendes brannsjefen innen 30. april 2016.

 
Nye søkere kan få søknadsskjema og informasjon om søknadens innhold ved henvendelse til brannvesenet, eller på www.dsb.no

Brannvesenets adresse:
Fredrikstad brann- og redningskorps
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

eller epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Hensikten med den tidlige søknadsfristen er at søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt vil kunne være aktuelle som handlende den førstkommende sesong.

Fra 2007 har brannsjefen i henhold til endret forskrift besluttet å innføre gebyr for søknadsbehandling og tilsyn vedrørende salg av fyrverkeri.

Gebyret for 2016 er satt til kr. 2.107,-

Alle virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i 2016 må sende inn ny søknad med alle nødvendige opplysninger.

Fyrverkeri kl. II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. til 31. desember.

Brannsjefen gjør oppmerksom på gjeldende forskrifter med bl.a. følgende krav: 

  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet over disk direkte til forbruker og firmaattest fra foretaksregisteret må vedlegges søknaden. Salgstillatelse kan ikke overdras til andre.
  • Ansvarshavende må være over 20 år, være ansatt i eller eie virksomheten og være fysisk tilstede på salgsstedet i salgstiden. Kursbevis type F (forhandler pyroteknikk) fra Norsk Brannvernforening må vedlegges.

Det vises til ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5 og til ”Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff” fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. juni 2002 nr. 922, kap. 7 og 9 med endring av 6. mai 2015 nr. 483. Se også §2-10 av samme forskrift.

Brannsjefen i Fredrikstad og Hvaler  

Publisert
16.02.2016
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger