Gå til innhold

Det er laget ny klopp og trapp i området

Det er laget ny klopp og trapp i området

I forbindelse med ryddingen i Hvaler-tuftene på Sjursholmen mot Sildevika, er det laget ny trapp og ny klopp i området. Ryddingen av hustuftene er et prosjekt i regi av fylkesarkeologen; det såkalte «Middelalderprosjektet». Kloppen er fornyet etter ønske fra Hvaler kommunes naturforvalter, som ønsker å skilte stien rundt ute på Sjursholmen. Arbeidet er utført av kommunens ansatte i Park og friluft, Frode Lund, Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn.

Ny klopp på Sjursholmen

Publisert
08.02.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger