Gå til innhold

Kunngjøring: Reguleringsplan for Østerhaug vedtatt

Planen gjelder et område på cirka 8 mål på Skjærhalden Kirkeøy, for å legge til rette for bygging av boliger for funksjonshemmede og utviklingshemmede med tilhørende støttefunksjoner.

Vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte den 7. februar i år, sak 3/13.

Planen viser fremtidig arealbruk for området med bolig og tjenesteyting som formål. Planen er nå bindende for arealbruken innenfor planens område.

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering. Klagen må sendes innen tre uker. Lovteksten om vedtak av reguleringsplan og klagerett finnes i plan- og bygningsloven §12 -12, se www.lovdata.no.

Klage, krav om erstatning eller innløsning, må sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune. Kommunens e-postadresse er; postmottak@hvaler.kommune.no 

 

Publisert
26.03.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger