Gå til innhold

Kunngjøring: Reguleringsplan for Løkkevika vedtatt

Reguleringsplanen gjelder et område på cirka 46 mål ved Vauerkilen på Vesterøy. Den viser fremtidig arealbruk for området med boligbebyggelse som formål, med inntil 8 nye eneboliger.

Planen er nå bindende for arealbruken innenfor planens område.

Vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte den 14.11.2013, sak 75/13.

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering, klagen må sendes innen tre uker.  Lovteksten om vedtak av reguleringsplan og klagerett finnes i plan- og bygningsloven §12-12, se http://lovdata.no/

Planen finnes også i rådhusets servicetorg, Storveien 32, Skjærhalden.

Klage, krav om erstatning eller innløsning, må sendes som brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller e-post til postmottak@hvaler.kommune.no.

Planbeskrivelse
Bestemmelser
Plankart

 

 

Publisert
13.12.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger