Gå til innhold

Puttenlegatet

Hvert år siden 1937 har ”Puttenlegatet” avsatt midler til utdeling i Hvalersamfunnet. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan søke støtte til humanitære- og gode formål.

Skriftlig søknad merkes: ”Puttenlegatet 2012” og sendes Hvaler kommune v/ ordfører, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Samtidig minner vi også om at hvalerungdom under utdannelse kan søke. Søknad om støtte til videre skolegang og studier merkes imidlertid med ”Utdanning – 2012” og sendes Hvaler kommune v/ordfører.

Søknadsfrist er 15. januar 2012

Publisert
24.11.2011
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger