Gå til innhold

Pikesten fyr får bestå

Kystverket har hatt saken opp til ny vurdering og besluttet at fornying/fjerning av Asmalsund fyrlykt (Pikesten) utsettes inn til videre.

I en e-psot til Hvaler kommune skriver Kystverket i dag, fredag 9. mars:

Kystverket har begynt på arbeidet til neste NTP (2022 – 2033) hvor vi bl.a. skal se på en strekningsvis farledsgjennomgang. I vårt innspill til NTP vil fornying av sjømerker til dagens standard på Sør- og Østlandskysten stå sentralt.

Østfold er et område som skal prioriteres, bl.a. skal det utarbeides en helhetlig plan for fornying og merking av hele Østfold fylkes sjøområde.

Det som vil skje med Asmalsund fyrlykt nå, er at den vil bli ombygd til LED. Moderne ODSL200 lanterne vil bli montert i eksisterende lyktehus.

Publisert
09.03.2018
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger