Gå til innhold

Pålegg om fjerning av ulovlig etablerte fortøyningsbøyer

Kystverket gir pålegg om fjerning av ulovlig etablerte fortøyningsbøyer ved Brattestø statlige fiskerihavn

I medhold av havne- og farvannslovens (hvfl) § 34 gir Kystverket Sørøst pålegg om fjerning av ulovlig utsatte fortøyningsbøyer ved Brattestø Statlige Fiskerihavn, Hvaler kommune.  Frist for fjerning av fortøyningsinnretningene settes til 15.11.16.

Dersom pålegget ikke er etterkommet innen gitt frist vil Kystverket Sørøst fjerne disse jfr. hvfl § 36.  

Vedtaket kan påklages til Kystverket Sørøst.

Kontaktperson: Kartrine S. Aas, tlf: 3701 9713 / 9767 6667

Publisert
03.10.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger