Gå til innhold

Overgang barnehage - skole

Vi i barnehagene og skolene på Hvaler ønsker å legge tilrette for en god overgang mellom hjemmet, barnehagen og skolen

Foresatte til barn som skal starte i 1. klasse i august 2016, inviteres på åpent møte onsdag 20.01.2016. Møtet starter kl 18.30 og er på Hvaler ungdomsskole, auditoriet.  

Du finner informasjon fra møtet i 2015 her.

Noen forskjeller på barnehage og skole

 • Barnet ser dere ikke så mye som i barnehagen
 • Dere kan ikke gå inn i garderoben og slå av en prat. Undervisningen starter med en gang det ringer inn.
 • Møt presis. Det forstyrrer oppstart av dagen hvis noen kommer for seint. Det ødelegger roen.
 • Det er viktig med nok og riktig tøy. Husk å navne.
 • Barnet bør kunne kle på seg selv og gå på do alene.
 • På skolen er det oftest en voksen på en klasse. Det er større voksentetthet i barnehagen.

I 1. klasse handler det mye om:

 • Å skape struktur, forutsigbarhet og trygghet.
 • Trene regler.
 • Grensesetting.
 • Mindre tid til lek enn tidligere.
 • Skolen forventer at barnet følger beskjeder uten forhandling.
 • Mer skal og i forhold til vil og kan.

Det psykososiale miljøet.
Hva kan foresatte bidra med?

 • Snakke pent om skolen, de voksne på skolen og de andre elevene.
 • Skap stolthet over å gå på nettopp denne skolen.
 • Ha raushet overfor forskjeller.
 • Dere er barnets beste og mest troverdige læremester og holdningsskaper.
 • Bli kjent med hverandre og de andre elevene
 • Vær forsiktig med å involvere barnet i "voksenting". Det gjør barnet engstelig og utrygt.
 • Gi barnet nok tid til å fortelle fra sin skoledag.
 • 6.års alderen er en brytningstid. Ta kontakt med oss om dere lurer på hva som har skjedd.
 • Still krav og forventninger, ros mye.
 • Barna skal lære hverandre å lære. Dyrk fram en positiv holdning til det å hjelpe.

Det psykososiale miljøet.
Dette bidrar skolen med:

 • Fadderordning.
 • Klassemøter med trivsel og samhandling som tema.
 • Skoleregler mot mobbing.
 • Klasseregler for trivsel.
 • Handlingsplan for trivsel.
 • Foreldremøter.
 • Elevsamtaler.
 • Utviklingssamtaler.
 • Inspeksjon i pausene. Voksne med gul vest.
 • Elevene er velkomne på personalrommet bare de banker på.
 • Nettvettregler.
 • Skysskontrakter.
Publisert
11.01.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger