Gå til innhold

Overføring av korttidslager for hjelpemidler

Korttidslageret for hjelpemidler overføres til Skogstunet

Fra og med 21.05.14, overflyttes korttidslageret for hjelpemidler til Skogstunet. Tidligere henvendelser har vært til hjemmetjenesten.  

Skogstunet administrerer kommunens lager for hjelpemidler på korttidslån. Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov, som toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler, og rullatorer. Det er ofte gjenbrukt utstyr som ikke er ment til varig utlån.

Behov for hjelpemidler må være reelt for å avhjelpe en funksjonsnedsettelse som er kortvarig.

For leiepris og  fraktpriser, se kommunens betalingsregulativ, egenbetaling, gebyrer og betalingsbetingelser. Skjema med kvittering for utlån og retur følger hjelpemiddelet. Hjelpemidlene skal returneres til lageret så snart det ikke er behov for dem.

Ved varig lån:
De som har varig behov (utover 2 år) for hjelpemidler, må begrunne og søke om dette gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen. Avhengig av hva behovet er, kan kommunens ulike kontaktpersoner være behjelpelig i søknadsprosessen.
Ta kontakt med kommuneergoterapeut på tlf: 404 28827.

Skogstunet kan kontaktes på tlf.: 904 79 707 . Adresse: Lammenes 50, 1680 Skjærhalden 

Åpningstid: kl.10:00 til kl. 14:30

Publisert
26.05.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger