Gå til innhold

Nytt nærmiljøanlegg på Floren åpnet

Planlagt nærmiljøanlegg på Floren er skissert med styrke- og treningsanlegg, bowls- og pentanquebaner, parkouranlegg, og på sikt et amfi og en klatrepark. I tillegg inngår tennisbanen og ballbingen i dette.

Det er en forutsetning i den videre utviklingen av anlegget å ha en god dialog med ulike brukergrupper, slik at anlegget ivaretar brukernes interesser. Tiltaket er tenkt som et nærmiljøanlegg med aktiviteter som er tilgjengelig for alle aldre. Folkehelse ønsker tiltaket svært velkommen, og har allerede støttet prosjektet. Anlegget vil bli en utvidelse av tilbud knyttet til skoleelever, og samtidig være et viktig nærmiljøanlegg for hele Skjærhaldenområdet.

Anlegget vil bli realisert i ulike byggetrinn. Det første byggetrinnet, som nå delvis er klart, er anleggsdelen knyttet opp mot treningsapparater som er plassert rundt eksisterende ballbinge. I tillegg er det planlagt å få på plass bowls- og pentanquebanene i første byggefase. Anlegget sammen med eksisterende lysløype i Prestegårdsskogen vil kunne fremstå som en totalpakke for trenings- og rekreasjonsområde i nærmiljøet på Skjærhalden.

Kulturavdelingen sammen med Floren skole og andre aktører i nærmiljøet står sammen om å realisere nærmiljøanlegget.

Se bilder og video fra åpningen av nærmiljøparken på kommunens Facebook-side.

Publisert
09.11.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger