Gå til innhold

Nytt miljøfyrtårn i Hvaler kommune

Skogstunet i Hvaler kommune har nå blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Skogstunet består av Lammenes kommunale boliger og aktivisering- og avklaringssenterer Jobbmatch.

Skogstunet, som ligger under NAV Hvaler, har overtatt resten av det gamle garasjeanlegget som tidligere var leid ut til Skjærhalden Marina.

Se bilder fra åpningen på kommunens Facebook-siden (åpen for alle)

Ideen er at Jobbmatch-delen på Skogstunet skal ha en del arbeidsoppgaver å tilby i forhold til aktivitetsplikten knyttrt til mottak av sosialhjelp. Denne plikten har vært praktisert en periode allerede, og den blir lovfestet sommeren 2016.

Tiltakene vi har gjort er å renovere tak, gulv og vegger og det er satt inn nye vinduer. Vi har kjøpt inn verktøy og maskiner, som gjør at vi kan pusse opp båter innvendig og utvendig og reparere møbler.

I tillegg er vi i dialog med Høgskolen i Østfold om å utvikle et lokalt, produkt som brukerne våre kan produsere i disse lokalene.

Hva er miljøfyrtårn-sertifisering?
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per desember 2015.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Les mer om miljøfyrtårn-sertifisering her: www.miljofyrtarn.no

Publisert
12.01.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger