Gå til innhold

Ny renovasjonsplan og næringsavfall i Hvaler kommune

Informasjon og invitasjon til dialogmøte med næringslivet

Til ansvarlig leder i bedriften.                                                                                          

Hvaler kommune arbeider med å ta frem en ny renovasjonsplan med tilhørende løsninger for husholdninger og næringsliv. Som del av dette ønsker vi dialog med næringslivet i kommunen vår, og se om vi sammen kan komme frem til gode løsninger gjeldende næringsavfall. Næringsavfallet er i dag et problem for kommunen, idet store mengder finner veien til kontainere avsatt for husholdningsavfall fra hus og hytter.

Det er fri konkurranse om transport og behandling av næringsavfall, men alle næringsdrivende plikter å kunne redegjøre overfor kommunen at avfallet blir levert til godkjent avfallsmottak. I praksis innebærer dette at næringsdrivende skal kunne dokumentere skriftlig hvor avfallet er levert, hvilke typer avfall som er levert, i hvilke mengder og at det har havnet hos en aktør som har nødvendig godkjenning for oppbevaring og håndtering.

Næringsavfall må skilles fra husholdningsavfall.

I kommunens renovasjonsforskrift (§ 13) er det krav om at næringsavfall* skal skilles fra husholdningsavfall. I Hvaler Kommune vil dette gjennomføres i løpet av 2018. Det betyr at det ikke lengre vil være lov for næringsdrivende å benytte seg av den kommunale renovasjonsordningen, og næringsavfallet skal ikke kastes i kontainere som er forbeholdt husholdningsavfall fra hytter og husholdninger.

Nye løsninger og kommunen som samarbeidspartner på næringsavfall.

Hvaler Kommune ønsker å være en samarbeidspartner på næringsavfall, og tilby gode og bærekraftige løsninger for næringslivet i kommunen.  Det forutsetter at de næringsdrivende er med på å planlegge at det legges til rette for beholdere og plasseringer som våre biler/redskaper er tilpasset, eller kan tilpasses som del av ny renovasjonsplan.

Invitasjon til dialogmøte.

For å informere nærmere om ny renovasjonsplan, og diskutere løsninger for håndtering og levering av næringsavfall i Hvaler kommune inviterer vi til:

DIALOGMØTE PÅ SANDBAKKEN MILJØSTASJON TORSDAG 25. JANUAR KLOKKEN 17.00 – 19.00.

Påmelding: Senest 18. januar til Freddy Karlsen på e-post frekar@hvaler.kommune.no

*Næringsavfall

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner eller næringseiendommer. Det avgjørende vil være om det rent faktisk drives virksomhet på stedet. Det er ikke nødvendig at virksomhetene har et økonomisk formål eller om en juridisk enhet har adresse på stedet. Avfall fra småbåthavner (marina) og campingplasser er således næringsavfall.

Med vennlig hilsen

Jan R. Aspheim

Virksomhetsleder Kommunalteknikk

Publisert
30.11.2017
Sist endret
30.11.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger