Gå til innhold

Ny rapport fra Østfoldforskning: Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet

Målet med undersøkelsen som ble sendt til hytteeiere, ordfører, rådmann, offentlig ansatte i teknisk etat og næringslivseiere, var å frembringe et faktagrunnlag om hyttefolkets bidrag til verdiskapning på Hvaler.

Publisert
14.03.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger