Gå til innhold

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Ny lokal forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt av Hvaler kommunestyre 10.05.2012.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner regulerer hva som kan brennes til hvilke tider på Hvaler. Forskriften åpner for mer brenning enn f.eks Fredrikstad kommune, på grunn av Hvalers behov for landskapsskjøtsel og tiltak mot flått. Store deler av Hvaler ligger innenfor Ytre Hvaler Nasjonalpark og her må det tas spesielle hensyn.

Det er ikke lov å brenne avfall. Unntaket er rent trevirke til St. Hans bål, vedovn, utegrill og peis. Det er lov å benytte papir til opptenning i vedovn.

I totalforbudsperioden 15. april til 15. september må det søkes brannvesenet om tillatelse. Søknaden må begrunnes med f.eks at det skal brennes St. Hans bål i forbindelse med et fellesarrangement.

Kaffebål kan brennes hele året, men det må utføres med aktsomhet. Den som brenner er ansvarlig. Det er forbudt å brenne i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september.

Mer info om bålbrenning, link til ny forskrift og søknadsskjema.

Publisert
13.06.2012
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger