Gå til innhold

NAV Østfold: Økning i det legemeldte sykefraværet i Østfold

Det legemeldte sykefraværet for arbeidstakere i Østfold var 6,7 prosent i 4. kvartal 2012 mot 6,2 prosent i 4. kvartal 2011. Dette er en vekst på 7 prosent. Denne veksten kommer etter en lengre periode med nedgang.

Legemeldte sykefravær i landet som helhet gikk opp fra 5,4 prosent i fjerde kvartal 2011 til 5,6 prosent i fjerde kvartal 2012. Kun Troms hadde høyere sykefravær enn Østfold i 4.kvartal 2012.

Sykefraværet i de største kommunene

Alle de store kommunene i Østfold (> 10.000 innbyggere) har hatt en økning i sykefraværet. Det legemeldte sykefraværet i 4.kvartal 2012 viser for Rygge 6,1 prosent, Halden og Moss 6,4 prosent, Fredrikstad og Eidsberg 6,6 prosent, Askim 6,8 prosent og Sarpsborg 7,0 prosent. Rømskog, Spydeberg, Skiptvet og Våler er de eneste Østfoldkommuner med nedgang i sykefraværet i perioden. Tallene for Hvaler vises i NAVs statistikk.

Vekst i sykefraværet i de fleste næringer

Sykefraværet har gått opp i de fleste næringsgrupper. Fortsatt har Helse- og sosialtjenester det høyeste sykefraværet med 8,9 prosent i 4. kvartal 2012, mot 8,4 prosent i 2011. Deretter følger Transport og lagring og Forretningsmessig tjenesteyting begge med 7,5 prosent sykefravær. Sykefraværet i tilsvarende periode 2011 var hhv 7,0 og 6,7 prosent.

Forskjeller i sykefraværet kvinner og menn

I 4. kvartal. 2012 var det legemeldte sykefraværet for kvinner 8,4 prosent og 5,3 prosent for menn. Det har vært økning i sykefraværet for begge kjønn, fra henholdsvis 7,8 prosent for kvinner og 5,0 prosent for menn i samme periode i 2011.

Nedgang i andelen med gradert sykmelding

Andel sykefraværstilfeller med gradert sykmelding gikk ned fra 23,3 prosent i 4.kvartal. 2011 til 22,1 prosent i 4.kvartal. 2012. Det er nedgang i bruken av gradert sykmelding både for menn og kvinner. Kvinner får oftere gradert sykmeldt enn menn.

Varighet legemeldt sykefravær

En positiv utvikling for Østfold er en reduksjon i andel sykefraværstilfeller med varighet over 26 uker.

Årsak til sykefravær

Muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser topper diagnosestatistikken i Østfold som ellers i landet. Målt i andel tapte dagsverk utgjør muskel-/skjelettlidelser 41,4 prosent av alt legemeldt sykefravær i 4.kv. 2012. Dette er en liten nedgang fra 41,8 prosent i tilsvarende periode i 2011. Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen med 18,8 prosent. Begge disse diagnosegruppene har vært jevnt høye og relativt uforandret over tid.

Fokus fremover

- Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør ved NAV Østfold, sier at vi fortsatt må ha økt fokus på bruk av gradert sykmelding. I tillegg må vi rette oppmerksomheten mot sykmeldinger forårsaket av lettere psykiske lidelser og mot sykefraværet blant yngre, spesielt hos kvinner.

Publisert
14.03.2013
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger