Gå til innhold

Miljødirektoratet støtter Kroksand friluftslivsområde med 300.000 kroner til toalettbygg

Sikringen av Kroksand på Skjærhalden er i en sluttfase, og området er istandsatt på en slik måte at området ble tatt i bruk i 2013. Det gjenstår nå å tilrettelegge området med et universelt utformet toalettbygg.

Kommunen er i gang med planleggingen av toalettbygget som skal stå ferdig til sommersesongen i 2014. I tillegg til universell utforming legges det vekt på estetikk og kvalitet i utførelsen av toalettbygget. Toalettbygget er kostnadsberegnet til kr 500 000, og kommunen søker om statlig medvirkning til gjennomføring av tiltaket.

Miljødirektoratet er kjent med at Kroksand friluftslivsområde er blitt et attraktivt friluftslivsområde med mange besøkende både fra Hvaler kommune og besøkende fra andre kommuner.

Friluftslivsområdet har en sentral beliggenhet og er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. I denne type område anses toalettbygg som nødvendig istandsetting av området.

På dette grunnlag gir Miljødirektoratet tilsagn om statlig medvirkning til toalettbygg på kr 300 000.

Publisert
07.01.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger