Gå til innhold
Ordfører Eivind Borge, lokal konsulent, Nanna Torgersen og president i Lions, Kay Pedersen, innvier den nye brygga på Skjærhalden. Foto: Tora Klevås
Ordfører Eivind Borge, lokal konsulent, Nanna Torgersen og president i Lions, Kay Pedersen, innvier den nye brygga på Skjærhalden. Foto: Tora Klevås

Handikapvennlig badebrygge innviet på Skjærhalden

I dag åpnet den tilrettelagte badebrygga på Kroksand på Skjærhalden. Badebrygga kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne som bruker rullestol eller har bruk for tilrettelagte bademuligheter.

Linonsklubben på Kirkøy, LC Hvaler/Kirkøy, søkte høsten 2011 om tildeling av midler til et prosjekt som muliggjør bading for funksjonshemmede fra hele distriktet på Kroksand på Skjærhalden.

Prosjektet har vært mulig å få til fordi mange støtter opp om lotteriet og arbeidet Lions gjør. Bevilgningen på 150 000 kr fra Lions julelotteri ble svært godt mottatt i kommunen.

Kommunen har kontaktet Norges Handikapforbund for å få hjelp til å finne den beste mulige løsningen til badestranden på Kroksand. Kommunen fått verdifull lokal hjelp fra rullestolbruker Nanna Torgersen som bor på Hvaler.

Følg Hvaler kommune på Facebook

Publisert
20.08.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger