Gå til innhold

Ledigheten i Hvaler går ned mer enn ellers i Østfold

Ved utgangen av juni var det 4 362 helt arbeidsledige i Østfold som er 381 færre enn for ett år siden. Dette tilsvarer en nedgang med 8 prosent. Andelen helt ledige i Østfold utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 3,4 prosent juni i fjor.

På landsbasis gikk ledigheten ned med 9 prosent i juni og er nå 2,5 prosent.

I Hvaler er det nå 31% færre helt ledige ved utgangen av juni enn på samme tid i 2010. Det er kun Våler kommune som har større nedgang i Østfold. Det er 31 helt ledige personer i Hvaler, 12 kvinner og 19 menn.

Det er 3 helt ledige under 24 år, og 5 helt ledige med over 60 år. Flest ledige er det i aldersgruppen 40-49 år, der det er 8 personer som er arbeidssøkende. Ca 30 % av de ledige har høyere utdanning.

Bakgrunnen for nedgangen i ledighet er en generell økning i etterspørselen etter arbeidskraft på Hvaler, samt at NAV Hvaler har gjort en god jobb med å få brukere over på riktig ytelse og også sørget for å få brukere ut i ulike arbeids- og aktivitetsskapende tiltak. Det er også et godt samarbeid mellom NAV og Hvaler kommune mht. praksisplasser.

Størst økning i etterspørselen etter arbeidskraft i Østfold som helhet er det innen ingeniør- og ikt-fag og bygge- og anleggsyrker, hvor det ble lyst ut henholdsvis 56 og 50 prosent flere stillinger nå sammenlignet med i fjor.

Innen barne- og ungdomsarbeid har det blitt 50 prosent færre stillinger og innen butikk- og salgsarbeid 31 prosent færre.

Publisert
07.07.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger