Gå til innhold

Ledige lokaler til leie

Det er nå lokaler til leie for fotpleier og for frisør i det nye dagsenteret på Dypedalåsen

Hvaler kommune har i forbindelse med byggingen av det nye dagsenteret  tilrettelagt to rom for disse funksjonene. Det er ønske om at det skal være mest mulig aktivitet der på hverdagene. Det er tenkt at både de som har tilhold på Dypedalåsen og  tilreisende kan kjøpe disse tjenestene. Det er forståelse for at man må ha en  innkjøringsfase før aktivitetene er på topp.

 

Vi ber om at de som er interessert sender inn en søknad vedlagt referanser,  attester og en redegjørelse  for hva man tenker seg av aktivitet. Etter å forhandlet om betingelse vil man  kunne tegne en kortsiktig kontrakt før man går inn i et evt. lengre leieforhold. Søknadsfrist 01.02.2018.

 

Søknad sendes Hvaler kommune, Eiendomsavdelingen, gjerne som e-post via postmotak@hvaler.kommune.no

Eventuelle  spørsmål kan rettes til Tore Trondsen tlf.  917 24 061 eller trot@hvaler.kommune.no

 

Publisert
17.01.2018
Sist endret
17.01.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger