Gå til innhold

Kunngjøring av de politiske møtene

Framover kommer vi til å annonsere de politiske møtene våre på hjemmesiden og på facebook

Her er tidspunktene for politiske møter i nærmeste framtid:

30.01, kl. 14.00: Råd for eldre og funksjonshemmede – AVLYST!

30.01, kl. 17.00: Administrasjonsutvalget

31.01, kl. 11.00: Utvalg for samfunnsutvikling (UFS)

31.01, kl. 17.00: Utvalg for personrettede tjenester (UPT)

01.02, kl. 10.00: Skattetakstnemnda

01.02, kl. 17.00: Formannskapet

06.02, kl. 10.00: Skattetakstnemnda

15.02, kl. 11.30: Kommunestyret

 

Kommunestyremøtet blir også sendt direkte på internett: www.hvaler.kommunetv.no

Sakspapirer legges ut på www.hvaler.kommune.no/politikk og i servicetorget.

Møtet i Skattetakstnemnda 06.02 avholdes på Østerhaug. Alle øvrige møter avholdes på rådhuset.

Publisert
25.01.2018
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger