Gå til innhold

Kunngjøring: Reguleringsplan Ødegårdkilen torg vedtatt

Detaljplan for Ødegårdskilen Torg ble vedtatt av kommunestyret i sak 64/16 den 08.09.2016.

Planen gjelder et område på cirka 6 mål i Ødegårdkilen, Vesterøy. Formålet med planen er å legge til rette for ny dagligvareforretning. I tillegg åpner planen for kontorer og tjenesteyting. På eiendom 53/60 er det per i dag en enebolig, og på gnr/bnr 53/98 er det et næringsbygg (rørleggerforretning og pizza-restaurant) med to leiligheter i tredje etasje. Reguleringsplanen tillater at eksisterende boliger på disse eiendommene opprettholdes.

Plandokumentene og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Særutskrift

Disse finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden og på kommunens nettsider (www.hvaler.kommune.no) under Planer. Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er tre uker. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no

Publisert
23.09.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger