Gå til innhold

Offentlig ettersyn av planforslag for Kjellvika

Hvaler kommune har den 29.10.2014 vedtatt å sende forslaget til detaljplan for Kjellvika småbåthavn på høring. Alle står fritt til å gi merknader, jfr bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 5-2 og 12-10.

Planen gjelder et område på cirka 14 mål på Spjærøy. Formålet med planen er å tilrettelegge for videre utvikling av småbåthavnen i Kjellvika, forbedre atkomst- og parkeringsforholdene, samt formalisere allerede etablert bruk av arealer til hytteparkering.

Planforslaget finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Merknader sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune innen den 12. januar 2015. Kommunens postadresse er Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Rapport botaniker Svein Åstrøm

Notat biologisk mangfold

Særutskrift

Publisert
13.11.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger