Gå til innhold

Krafttak for kysttorsken

Det inviteres til åpent møte om kysttorsken og hummerbestanden

Onsdag 11.januar 2017 klokka 18 - 20 på Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler.

Dagsorden: 

 1. Åpning – bakgrunn for Prosjekt Kysttorsk ved Eivind N. Borge

 2. Gjennomgang av Prosjekt Kysttorsk ved Even Moland (Havforskningsinstituttet)

 3. Bevaringsområde for hummer ved Gunnstein Bakke (Fiskeridirektorat)

 4. Spørsmål og diskusjon

 5. Avslutning og veien videre ved Eivind N. Borge

 - Det serveres kaffe og kringle -

Kystområdene som omfatter Færder– og Ytre Hvaler nasjonalparker er viktige for bosetting, friluftsliv og næring (turisme, fiskerier). Begge nasjonalparker har en attraktiv kystnatur med et mangfold av naturverdier og kulturverdier, som befolkningen er stolte brukere av, og som tiltrekker seg turister fra inn- og utland. Det er stor allmenn interesse for å bevare et levende og produktivt kystmiljø innen begge nasjonalparkene. For kysttorsk vurderes tilstanden til å være på et historisk lavmål og arten er i dag truet i store deler av kysten i Sør – Norge. Innenfor dette prosjektet ønsker Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og relevante sektormyndigheter, å ta i bruk beste tilgjengelige kunnskap om bevaring av marine fiskebestander i et forsøk på restaurering av kysttorsken i ytre Oslofjord. Bevaringsområder og tiltak i relevante naturtyper må vurderes, og et overvåkingsregime vil bli igangsatt innenfor prosjektet

Publisert
04.01.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger