Gå til innhold

Kommunestyremøtet sendes direkte fra rådhuset

Kommunestyremøtene i Hvaler kommune er åpne for publikum, enten du møter opp på rådhuset eller følger med hjemmefra.

Vi sender kommunestyremøtet direkte fra rådhuset torsdag 17. klokken 17.00 - følg med på hvaler.kommunetv.no

Webtv

Saker på dagsorden er blandt andre:

 • Klage over formannskapets vedtak i sak 04/11 - Båtplassrettighet i Skjærhalden
 • Behandling av klage på kommunestyrets vedtak 41/09 - avslag på søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 42 bnr 99, Dypedal på Spjærøy til fritidsformål
 • Prinsippavgjørelse vedrørende seksjonering av næringseiendommer
 • Tertialrapport pr 31.08.2011
 • Valg av Eldreråd
 • Valg av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Valg til styret for Østfold kommunerevisjon IKS
 • Valg av kommunens representant til Hvaler menighetsråd 2011 - 2015
 • Valg av Valgstyre
 • Valg til den kommunale heimevernsnemnda
 • Valg til styret for Skjærgårdstjenesten - Østfold driftsområde I
 • Rutiner for protokollering ved politiske møter
 • Forslag til Strategisk overordnet kompetanseplan - Hvaler kommune 2011-2023
 • Samhandlingsreformen - tiltak i Hvaler fra 2012
 • Møteplan for Hvaler kommune 1. halvår 2012

Les hele innkallingen her

Publisert
15.11.2011
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger