Gå til innhold

Kommunen starter arbeid med kommunedelplan næringsutvikling og kultur

Hvaler kommune varsler med dette oppstart av arbeid med kommunedelplan næringsutvikling og kultur. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring.

Du kan nå sende inn innspill til:

  • Planprogrammet
  • Selve kommunedelplanen

Frist for innspill til både planprogrammet og kommunedelplanen er 15.02.2015.

Planprogrammet viser hvordan det videre arbeidet med kommunedelplanen skal organiseres. Det redegjør for formålet med planarbeidet, prioriterte temaer og utredningsbehov, samt hvordan prosessen skal gjennomføres med høringsfrister og medvirkning.

Saksframlegg

Planprogram

Innspill sendes til Hvaler kommune innen 15. februar 2015 via postmottak@hvaler.kommune.no eller til Hvaler kommune, Storveien 32,1680 Skjærhalden.

Publisert
17.12.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger