Gå til innhold

Kommunen starter arbeid med kommunedelplan for kulturminner-, kulturmiljøer- og kulturlandskap

Hvaler kommune varsler med dette oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner-, kulturmiljøer og kulturlandskap. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring

Du kan nå sende inn innspill til planprogrammet

Frist for innspill er 20.04.2015.

Planprogrammet viser hvordan det videre arbeidet med kommunedelplanen skal organiseres. Det redegjør for formålet med planarbeidet, prioriterte temaer, samt hvordan prosessen skal gjennomføres med høringsfrister og medvirkning.

Særutskrift

Planprogram

Innspill sendes til Hvaler kommune innen 20. april 2015 via postmottak@hvaler.kommune.no eller til Hvaler kommune, Storveien 32,1680 Skjærhalden.

Publisert
09.03.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger