Gå til innhold

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøker Utgårdskilen på lørdag

Plastforsøplingen av havet truer våre muligheter til å leve av havet og kysten, og livet i havet selv. Det er også en enorm sløsing med ressurser.

Klima- og miljøminister åpner et Fishing for Litter-mottak på Hvaler i Østfold.  Med dette mottaket markerer vi at ordningen med Fishing for Litter fordobles fra fire til åtte mottak, etter at Regjeringen bevilget en million kroner over revidert nasjonalt budsjett.

Når fiskere får avfall i fiskeredskapene sine, skader det redskap og hindrer et effektivt fiske. Fishing for Litter-prosjektet er et viktig tiltak som kan gi store resultater med å rydde søppel fra havet. Det legger til rette for at fiskere kan bidra med sin frivillige innsats. Her kan fiskerne få levere avfall, som de får opp fra havet under fiske, gratis i havnene på en enkel måte.

Hvaler kommune er svært positive til prosjektet og stiller containere til rådighet for mottak, samt sortering av marint søppel som blir levert.

Arrangør: Organisasjonen SALT

Sted, dato: Utgårdskilen på Vesterøy, Hvaler, 12. august 2017

Oppmøte: Oppmøte kaikanten ved Egersund Group, adresse Utgårdskilen 34, 1684 Vesterøy.

Tidspunkt og varighet: Kl. 10:15 – 11:00

 

Program

Kl. 10:15         Ankomst til Utgårdskilen 34. oppmøte på kaikanten.

Kl. 10.20         Velkommen v/Ingrid Wester Amundsen og Guri Hjallen Eriksen (SALT)

De forteller om marin forsøpling og ordningen med Fishing for litter.

Kl. 10.25         Geir Magne Skjelbred (Egersund Group)

Skjelbred er ansvarlig for Fishing for Litter –mottaket, avdeling Hvaler, og vil snakke om deres erfaringer og forventninger.

Kl. 10:35         Hans Olav Helgesen (Fiskarlaget Sør)

Helgesen er eier av båten "Baluba" som ligger til kai. Han tar med seg Statsråden om bord og forteller om hvordan prosjektet fungerer.

Kl. 10:40         Klima- og miljøminister Vidar Helgesen erklærer mottaksstasjonen for åpnet.

Arrangementet er åpent for alle.

Publisert
09.08.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger