Gå til innhold

Informasjon om tilgjengelighet i byggesak, plan og miljø i sommer

Byggesak har bemannet telefon- og besøksvakt mellom 1200 og 1500 i hele sommer, men på grunn av ferieavvikling er kapasiteten litt redusert. Ved stor pågang må det påregnes noe ventetid.

Øvrige tjenester; arealplan, oppmåling, naturforvaltning, eiendomsinformasjon og attestering av egenerklæringer er bemannet gjennom sommeren, men med noe redusert bemanning pga ferie.

Henvendelser som gjelder pågående saker skal ikke sendes til saksbehandlers epostadresse, de må sendes via postmottak@hvaler.kommune.no for journalføring. Henvendelsen bør merkes med saksnummer og gnr/bnr for å sikre at de journalføres raskt og riktig.

Egenerklæringer om konsesjonsfrihet
Eiendomsmeklere og kjøpere/arvinger m.v. kan ikke regne med å få behandlet egenerklæringer om konsesjonsfrihet ”over disken” ved personlig frammøte i sommer.
Innleverte egenerklæringer blir behandlet så snart som mulig og returnert i posten til den som har undertegnet erklæringen, eller til en felles adresse – for eksempel én av kjøperne eller mekleren - dersom det er uttrykkelig angitt.

Publisert
28.06.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger