Gå til innhold

INVITASJON TIL BRANSJEMØTE

FRA KOMMUNALTEKNISK SEKSJON - HVALER KOMMUNE

Vi i avdeling Vann, avløp, renovasjon og vei i Hvaler kommune inviterer igjen til bransjemøte og gjentar dermed suksessen fra to år tilbake. Det er mye vi ønsker å ta opp med dere og informere om.

Sted: Rådhuset, møterom Løperen. Tid: Torsdag 23. mars kl. 17.00.

Dørene åpnes fra 16.00 og det vil være muligheter for en pølse og kaffe i forkant. Det vil være medarbeidere tilstede både fra vann, avløp, renovasjon og vei og fra byggesaksavdelingen i kommunen. Det blir anledning til å stille spørsmål underveis og vi vil også være tilgjengelige for spørsmål i pausen.

PROGRAM:

Avgifter

·         Info om forfallsdato for tilkoplingsavgift

·         Tidspunkt for fakturering og registrering av faste avgifter

 

Felles ledning

·         Krav om opp-dimensjonering for potensialet i området.

 

Tekniske krav

·         Terrenginngrep for grunne grøfter

·         Informasjon rundt krav vi stiller til tekniske installasjoner

 

Vannmålere

·         Informasjon om Smart Vann-prosjektet og utrulling

·         Tekniske krav til plassering av vannmåler m.m.

 

Krav til Sanitærsøknad og ferdigmelding/attest

·         Krav til detaljskisse ved tilknytning til kommunalt nett

·         Krav til «as built kart» – hva skal dette inneholde?

·         Info om VA entreprenørportal og VA saksbehandlerportal

 

Gravemelding (kommunal vei)

·         Krav til graving i eller inntil kommunal vei

·         Varslingskurs del 1

·         Skilt og varslingsplan

Publisert
21.03.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger