Gå til innhold

Hvaler er uten strøm i seks timer natt til 9. juni 2015

Hafslund og Fredrikstad Energi skal utbedre strømtilførselen til Hvaler. Skaden som forårsaket strømbruddet i november 2014 skal repareres ytterligere. Selskapene jobber om natten slik at det blir minst mulig sjenanse for beboerne på Hvaler.

Hele Hvaler vil være uten strøm natt til tirsdag 9. juni fra kl. 23:00 – 05:00.

Hvalertunellen vil være åpen i hele tidsrommet.

Melding fra Telenor:
Hafslund har som allerede kjent, berammet en utkobling av strømnettet på Hvaler fra 8.juni kl. 23:00 til 9. juni ca. kl. 05:00. Dette vil naturlig nok få konsekvenser også for våre kunder.
 
Telenor har på bakgrunn av dette gjort en omfattende analyse av mulige kundekonsekvenser i forkant:
 
For fastnettet vil analog telefoni være i orden så lenge sentralen er oppe under nedetiden. Dersom det er kunder som har ISDN med et apparat som er tilkoblet strøm vil fastnettet ikke fungere. Dette gjelder de fleste ISDN abonnentene, men noen telefoner har nødstrøm innebygget i apparatet. Er sentralen oppe vil derfor disse virke.
Totalt vil drøye 400 enkeltabonnenter kunne bli berørt av utfall denne natten for fastnettdelen.
 
Når det gjelder mobilnettet har vi og vil utføre test av alle batterier på våre basestasjoner på Hvaler. Vår plan er å sette ut aggregater for å sikre kontinuerlig drift i Skjærhalden-området og Kirkeøy . Dermed vil også kommuneadministrasjon være sikret kommunikasjon fra mobil under strømutkoblingen. Oppstår en krisesituasjon hvor du må ringe, er det kjekt å vite at det derfor bør virke disse stedene.
 
Det er videre viktig at folk vet at de andre basestasjonene vil gå ned når batteriene er tomme . Basestasjonene har batteri for en gangtid alt fra 30 minutter til 5 timer avhengig av trafikk på basestasjonen.
 
Våre basestasjoner på Kråkerøy, Fredrikstad og svensk side er ikke berørt.  Dermed blir nordre del av Hvaler kommune dekket av Kjøkøy-senderen som er i Fredrikstad kommune, fungere som normalt.

Publisert
29.05.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger