Gå til innhold

Hvaler kommunes brukere er godt fornøyd

Hvaler kommune har spurt brukerne av kommunale tjenester om deres mening, og de er godt fornøyd.

I høst har en rekke av Hvaler kommunes innbyggere og brukere evaluert kommunens tjenester. Kommunen har gjennomført undersøkelser innen følgende områder;

 • Barnehage (Asmaløy, Brekke og Hauge barnehage)
 • Bibliotek
 • Byggesak
 • Hjemmetjenesten
 • Sykehjem - Beboere
 • Sykehjem - Pårørende
 • Helsestasjon
 • Vann og avløp
 • Psykisk helse
 • Sosialtjenesten
 • SFO (Floren og Åttekanten skole)
 • Mennesker med psykisk utviklingshemming - Brukere
 • Mennesker med psykisk utviklingshemming - Brukerrepresentanter

Kommunen har brukt et program for gjennomføring av undersøkelser fra KS hvor det er mulig å sammenligne seg med landsgjennomsnittet og egen utvikling over tid. Til sammen 13 brukerundersøkelser er gjennomført med til sammen 872 svar. Den gjennomsnittlige svarprosenten på undersøkelsene har vært 59 prosent, hvilket er meget høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Barnehage og SFO

Brukerne av de kommunale Hvaler-barnehagene er godt fornøyd og ligger helt på landsgjennomsnittet med hensyn til tilfredshet. Barnehagene på Kirkøy, Asmaløy og Vesterøy får særlig høye bedømmelser for det fysiske ute- og innemiljøet.

Brukerne av kommunens SFO er godt fornøyde og vurderer tjenesten bedre enn landsgjennomsnittet. Brukerne er særlig glade for fleksibiliteten rundt åpningstider og tilgjengelighet. Sitat fra undersøkelsen; ” En super SFO hvor barnet får god omsorg, fine aktiviteter og foreldre blir hørt og informert godt.”

Bibliotek

Bibliotektjenesten i Hvaler kommune ligger på landsgjennomsnittet. Servicen på biblioteket får toppkarakter, men lånetilbudet får kritikk for utvalget. Sitat fra undersøkelsen; ”Kommunens bibliotek er lite, men det er et FOLKEBIBLIOTEK hvor du alltid blir godt mottatt og får den hjelp du trenger.”

Byggesak, vann og avløp

Hvaler kommune behandler hvert år et meget høyt antall byggesaker i forhold til kommunens faktiske størrelse og innbyggertall. Kommunen får kritikk fra brukerne, særlig i forbindelse med tilgjengelighet, saksbehandlingstid og løpende tilbakemeldinger. ”Dette er en klar tilbakemelding fra brukerne og noe kommunens byggesaksavdeling vil utbedre i 2012”, sier seksjonssjef for Miljø og teknikk, Heidi Vildskog.

Sitat fra bruker; ”Vi er totalt svært fornøyd med byggesaksbehandlingen i Hvaler Kommune, men synes at saksbehandlingstiden er svært lang. Vi ønsker korte meldinger om status når behandlingstiden blir lang.”

Hvaler kommune har akkurat feiret 25-årsjubileum for vannlevering fra Fredrikstad til Hvaler og det er hyggelig at brukerne av vannet på Hvaler er godt fornøyd med vannkvaliteten. Flere brukere synes det er dyrt å koble seg til vann- og kloakknettet på Hvaler og på spørsmålet om ”Er du villig til å betale ekstra for å få sikker vannforsyning, renere vassdrag og fjorder i fremtiden?” svarer flere nei enn gjennomsnittet i landet.

Hjemmetjeneste og sykehjem

Hvaler kommunes hjemmetjeneste ligger helt på landsgjennomsnittet når det gjelder resultatene. Hjemmetjenesten får svært gode skussmål fra brukerne når det gjelder trygghet, respektfull behandling og informasjon, men kan bli dyktigere til å involvere brukerne i samarbeidet med hjemmetjenesten.

Hvaler kommunes sykehjem Dypedalsåsen har blitt evaluert både av brukere og pårørende. Begge grupper har blitt spurt samme spørsmål og det er fint samsvar mellom hva brukere selv mener og hva deres pårørende mener. Brukerne av sykehjemmet er særlig godt tilfredse. Begge undersøkelser har fått bedre resultater enn landsgjennomsnittet.

Psykisk helse og sosialtjenesten

Undersøkelsen som omfatter området psykisk helse gir kommunen gode karakterer. På spørsmålene om personalets kompetanse får tjenesten bedre karakter enn landsgjennomsnittet. Brukerne opplever at kommunen kan bli bedre på å samordne denne tjenesten med andre kommunale tjenester.

Resultatene fra undersøkelsen om sosialtjenesten ligger på landgjennomsnittet. Brukerne er over gjennomsnittet fornøyd med brukermedvirkning, respektfull behandling og fysisk miljø. Brukerne vurderer kommunens sosialtjeneste litt under gjennomsnittet med hensyn til pålitelighet og tilgjengelighet.

NAV-leder Knut Tore Eide uttaler; ”Vi er svært fornøyd med at kontoret generelt scorer veldig bra på respektfull behandling av brukerne, og på sosialområdet er vi klart bedre enn landsgjennomsnittet. Vi tar på alvor de tilbakemeldingene vi har fått i forhold til at vi kan bli bedre til å samordne våre tjenester, og at vi kan være vanskelig å få tak i.”

Sitat fra bruker: ”Hvaler har en meget god måte å ta seg tid til sine brukere enten det er langvarig eller kortvarig”.

Mennesker med psykisk utviklingshemming - brukere og brukerrepresentanter

I undersøkelsene av hvordan det oppleves å være psykisk utviklingshemmet i Hvaler kommune har brukerne i høy grad selv besvart spørsmålene. Der dette ikke har vært mulig, er det brukerrepresentantene som har besvart undersøkelsen. Tjenestene rundt mennesker med psykisk utviklingshemming oppleves av brukere og brukerrepresentanter som særlig gode med hensyn til brukermedvirkning og trivsel, mens de fysiske betingelsene og informasjonen oppleves som dårlige i forhold til landsgjennomsnittet.

Helsestasjon

Helsestasjonen får meget gode karakterer fra kommunens innbyggere. Helsestasjonens tjenester ligger på landsgjennomsnittet og helsestasjonen får særlig god bedømming på at de er gode til å samordne deres tjenester med andre aktuelle tjenester.

Rådmann Torleif Gjellebæk er godt tilfreds med resultatene og uttaler: ”Det er første gang vi gjennomfører så mange undersøkelser på samme tid og det er vi meget fornøyde med. Det er viktig at kommunens tjenester er gode, og vi kan kun bli bedre hvis innbyggerne og brukerne av tjenestene er med å forme innholdet”.

Brukerundersøkelsene gjennomføres hvert andre år. Hvaler kommune vil fremover jobbe målrettet med å forbedre de områdene de har fått kritikk for, og sørge for at de områdene hvor de har fått gode tilbakemeldinger forblir gode.

Publisert
09.01.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger