Gå til innhold

Hvaler kommune leverer positive regnskapstall for 2013

Regnskapet vil bli avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3.381.577,71 kroner for driftsregnskapet og 0,- for investeringsregnskapet.

Hovedårsakene til resultatet er samlet mindreforbruk for virksomhetene på ca 2,3 mill kr og lavere finanskostnader på drøye millionen. De frie inntektene ble om lag som budsjettert med merinntekter på ordinære skatteinntekter og noe mindreinntekt på rammetilskudd og eiendomsskatt.

De økonomiske nøkkeltallene brutto- og netto driftsresultat ble også positive med henholdsvis 12,1 og 12,3 millioner kroner, slik at netto driftsresultat i forhold til sum driftsinntekter ble 3,1 prosent – i tråd med statlige anbefalinger om å bevare det økonomiske handlingsrommet i kommunesektoren.

Publisert
25.02.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger