Gå til innhold

Hvaler kommune har begynt å registrere kulturminner

Hvaler kommune har inngått et samarbeid med Hvaler kulturvernforening om å registrere bygninger.

Forrige helg gikk startskuddet. Kulturvernforeningen startet med å registrere tre av Hvalers eldste låver, på henholdsvis Spjær og Spjærholmen.

Låvene er allerede registrert og finnes i hva som kalles SEFRAK-registeret. Ved gjennomgang av SEFRAK 2015 har kommunen grunn til å tro at registeret ikke viser den faktiske tilstanden til låvene. Formålet med arbeidet som nå settes i gang er derfor å få et oppdatert register.

SEFRAK er en forkortelse av SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg.

Registeret er landsdekkende og viser eldre bygninger i Norge, oppført før 1900-tallet. Det at en bygning står listet i SEFRAK gir den ikke automatisk vern, men indikerer at den kan være av kulturhistorisk verdi. SEFRAK skiller mellom byggverk og anlegg som er oppført før 1850 og de som er oppført i perioden 1850-1900. Kommunen har meldeplikt til overordnet myndighet når det søkes om vesentlige endring eller om tillatelse til å rive bygninger eller anlegg oppført før 1850. Dette er styrt av kulturminneloven § 25.

 

 

Publisert
25.02.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger