Gå til innhold

Hvaler kommune får flotte resultater i kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2015. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Som kommune blir vi målt på følgende områder: grunnskole, eldreomsorg, barnevern, barnehage, helse, sosial, kultur, økonomi, kostnadsnivå, vann avløp og renovasjon.

Hvaler kommune har fått en samlet plassering på 74 av landets kommuner og det er en fremgang på 37 plasser fra i fjor. Vi gjør det spesielt godt innenfor områdene barnehage, hvor vi er på en 16. plass nasjonalt og grunnskole, hvor vi er på en 39. plass.

  • Grunnskole 39 plass, med en forbedring på 52 plasser fra i fjor
  • Eldreomsorg, 24. plass med en forbedring på 55 plasser fra i fjorB
  • arnevern, 88. plass med en forbedring på 144 plasser fra i fjor
  • Barnehage, 16. plass, med en forbedring på 4 plasser fra i fjor
  • Helse, 252. plass, med en forbedring på 30 plasser fra i fjor
  • Sosial, 265 plass, med en forringelse på -27 plasser fra i fjor
  • Kultur, 261. plass, med en forbedring på 91 plasser fra i fjor
  • Økonomi, 289. plass, med en forringelse på -136 plasser fra i fjorK
  • ostnadsnivå, 366. plass, med en forringelse på -57 plasser fra i fjor
  • Vann avløp og renovasjon, 29. plass, med en forbedring på 234 plasser fra i fjor

Økonomi-kategorien har forverret seg fra 2014 til 2015. Kostra-nøkkeltallene gjenspeiler regnskapskapsresultatet for 2015 som har negative driftsresultat og at vi måtte stryke avsetninger til fond med nesten 3,3 mill kr for å komme til 0 resultatet for 2015. Kommunens gjeldsandel har i tillegg steget kraftig de to siste årene.

Kostnadsnivået innenfor nesten alle sektorene har økt og i hvert fall mer for Hvaler enn for andre kommuner.

Se den samlede oversikten og tabellene for hvert enkelt område på Kommunal Rapports nettside
http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2016/03/her-finner-du-tabellene-til-kommunebarometeret-2016

Du kan lese mer om nøkkeltallene og metoden på Kommunal Rapports nettside http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2016/03/her-er-nokkeltallene-og-metoden-2016-barometeret

Publisert
06.04.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger