Gå til innhold

Hvaler deltar i interreg-prosjektet ren kystlinje

Dette er et 3-årig prosjekt i samarbeid med Sverige og Danmark

Sammen med andre norske, svenske og danske partnere deltar Skjærgårdstjenesten på vegne av kommunen i dette 3-årige prosjektet. Ytre Hvaler nasjonalpark er også involvert. Det er et Kattegat/Skagerrak-opplegg med flere formål; bl.a. å redusere mengden marint søppel, kartlegge kilder og utvikle gjenvinning av innsamlet materiale.

Skjærgårdstjenesten er deltaker i to arbeidspakker, som grovt sagt dreier seg om registrering og analyse av innsamlet marint søppel – og utvikling av metoder, utstyr og organisering for effektiv rydding i strandsonen.

Det er lett å peke på forskjellene mellom danskenes hovedsakelig maskinelle strandrensking, og arbeidet langs de svenske og norske kystene. Vi har en mer krevende natur og utfordrende topografi, som først og fremst vil avhenge av antall hender som er ute og rydder! Det er på dette området vi kan bidra til å være nyskapende; nemlig å informere, veilede og promotere stadig flere frivillige ut i strandområdene. Hittil i 2016 har ca. 275 mennesker deltatt på frivillig basis – i Hvaler kommune. Vår aktivitet i ulike media-sammenhenger og samfunnets aktualisering generelt har tydelige effekter. Nye tiltak som Kystlotteriet i regi av Naturvernforbundet har også bidratt positivt til økt lokal innsats.

Man anslår at 8 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Mikroplast går i filtrerende organismer med uante følger i næringskjedene. Forskere og andre fagfolk viser økende oppmerksomhet mot dette.

Mens vi på Hvaler har samlet over 8 tonn langs egen kystlinje i år.

Les mer om interreg-prosjektet her.

Ren kystlinje sin hjemmeside finner du her.

Publisert
21.10.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger