Gå til innhold

Vi setter fokus på kulturminnearbeidet

Hvert år arrangeres det kulturminnedager i norske kommuner, der organisasjoner og den enkelte kommune setter fokus på utvalgte kulturminner og viktigheten av kulturhistorisk arbeid.

Kulturminnedagene 2017 er lagt til perioden 9. til 17. september. Det er organisasjonen Norges Kulturvernforbund som står bak Kulturminnedagene 2017.

I år får Hvaler sin første kulturminneplan, og i den anledning ønsker kommunen å sette fokus på kulturminner og det mangfoldige kulturhistoriske arbeidet som gjøres, ikke minst av frivillige organisasjoner. Hvaler kommune har i den anledning inngått samarbeid med Hvaler Kulturvernforening om et program for kulturminnedagene i september med oppstart på gamle Brekke skole allerede 2. september. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som består av Paul Henriksen og Arnt Otto Arntsen fra Hvaler Kulturvernforening og Elin O. Bankerød og Thomas H. Olsen fra Hvaler kommune.

I anledning det mangesidige programmet, ønsker vi å trekke med lag og foreninger som på ulikt vis arbeider med vår kulturhistorie og utvalgte kulturminner. Dere som lag og foreninger kan søke på disse midlene for å kunne utvikle informasjonstavler/profilering av arbeidet. Til tiltaket har vi avsatt kr 60 000. I samarbeid med profesjonell grafiker vil det bli laget et enhetlig preg på dette materiellet som er tenkt brukt til en felles markering under kulturminnedagene, men som også kan brukes i ettertid av dere som leverer materialet. Søknadsfristen er satt til 15. juli.

Forutsetningen for å få tildelt midler:

  • organisasjonen har sin hovedaktivitet på Hvaler. Enkeltpersoner kan ikke søke.
  • organisasjonen s arbeid helt eller delvis er knyttet til arbeid med kulturminner eller temaer knyttet til vår kulturhistorie (hagebruk, håndarbeidstradisjoner, forvaltning av kulturlandskapet etc.)
  • organisasjonen forplikter seg å delta i en felles markering under kulturminnedagene
  • organisasjonen selv skaffer tilveie bilder og en kort tekst som forteller om aktiviteten, helst innen 15. juli.

Spørsmål om disse midlene rettes til kulturkontoret ved Thomas H. Olsen eller 993 78 211

 

Søknad sendes Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden eller postmottak - husk å merke søknad kulturminnedag 2017. 

Publisert
15.06.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger