Gå til innhold

Hva kan vi gjøre med måkene?

På denne tiden av året er det ikke uvanlig at vi kommer over måkereir. Noen måker bygger reir på steder som gjør at vi kan oppleve de som plagsomme og støyende.

Spørsmålet er om vi kan gjøre noe med det som vi eventuelt opplever som mer eller mindre plagsomt. Kristin Lugg, som er spesialkonsulent i Fredrikstad kommune har skrevet et svar på et leserinnlegg i Fredriksstad Blad som omhandler nettopp dette.

Naturmangfoldloven sier at det er forbud mot å påføre unødig skade eller lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. Det er altså ikke lov å avlive hekkende måker. Det er heller ikke lov å fjerne eller skade reir, egg eller unger.

Her kan du lese det Kristin Lugg har skrevet.

Publisert
30.06.2016
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger