Gå til innhold

Høring på ny slamforskrift

Frist for høringsuttalelse er 6.november 2016

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, helsemessig og samfunnsøkonomisk tilfredsstillende innsamling og transport av slam i kommunen. Den erstatter tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam omtales. Regelverk om slam er tatt ut av ny renovasjonsforskrift, som gjelder fra og med 2017. Rådmannen foreslår derfor at Hvaler kommune vedtar ny slamforskrift hvor tidligere bestemmelser som vedgår slam videreføres.

Forslag til ny slamforskrift for Hvaler kommune kan du lese her.

Høringsbrevet kan du lese i sin helhet her.

Innspill til høringen kan du sende på mail til saksbehandler Harald Gøthesen hargot@hvaler.kommune.no innen 6.november 2016.

 

 

 

Publisert
31.10.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger