Gå til innhold

Høring av nytt forslag til reguleringsplan for Ødegårdskilen torg

Hvaler kommune har den 09.03.2016 vedtatt å sende nytt forslag til reguleringsplan for Ødegårdskilen torg på høring.

Alle står fritt til å gi merknader, jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 5-2 og 12-10. Planen gjelder et område på cirka 6 mål ved Bratte bakke på Vesterøy. Formålet er å legge til rette for forretning, kontorer og tjenesteyting.

Plandokumentene finner du her:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Geoteknisk rapport

Særutskrift

Planforslaget finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Merknader sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune innen den 20. mai 2016. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no. Postadressen er Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Publisert
05.04.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger