Gå til innhold

Høring av ny renovasjonsforskrift

Bakrunnen for å revidere renovasjonsforskriften, er å oppdatere og presisere forskriften.

Bakgrunn

Hensikten med å revidere renovasjonsforskriften fra 07.11.1990 er å:

 • oppdatere iht regelverket
 • oppdatere begreper 
 • presisere plikter, myndighet og ansvar

Viktigste endringer

Tas inn:

 • Farlig avfall
 • Kompostering av matavfall
 • Plikt til renovasjonsteknisk plan for den som fremmer reguleringsplan
 • Begrensning i hva slags avfall som tillates kastet i kontainerne
 • Mer detaljert informasjon om betaling av gebyr

Tas ut:

 • Slam og septik. Tas inn i forskrifter for vann og avløp
 • Begrepet forbruksavfall tas ut og begrepene husholdningsavfall og næringsavfall tas inn i stedet
 • Næringsavfall tas ut av renovasjonsordningen

Renovasjonsforskriften

Høringsuttalelse må være hvaler kommune i hende innen 19.06.2016.

Merknader sendes på epost til hargot@hvaler.kommune.no

Publisert
03.05.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger