Gå til innhold

Høring av kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 – 2023

Gjennom ny kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenestene 2014 - 2023 som avløsning av Pleie- og omsorgsplanen vedtatt i 2009, legger Hvaler kommune til rette for et flersidig taktskifte i sitt omsorgsarbeid.

Gjennom ny kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenestene 2014 - 2023 som avløsning av Pleie- og omsorgsplanen vedtatt i 2009, legger Hvaler kommune til rette for et flersidig taktskifte i sitt omsorgsarbeid. Dette skiftet kommer som et resultat av den sterke veksten i antallet eldre i planperioden, herunder også i antallet demente, Samhandlingsreformens krav til kommunalt ansvar for utskrevne fra sykehus, endringer i sentralt lovverk og økte forventninger om forebyggende arbeid bl.a. nedfelt i Lov om Folkehelse.

Les mer i planen her.

Publisert
17.12.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger