Gå til innhold

Håndbok i ansvarlig alkoholhåndtering

Håndbok i ansvarlig alkoholhåndtering er utarbeidet av Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad, i samarbeid med serveringsbransjen, politiet og KoRus-Øst.

Gjennom denne håndboken ønsker vi å vise hvordan tre nabokommuner av ulik størrelse og med store forskjeller i utfordringer knyttet til utelivet har klart å samles om en felles satsing for et trygt og hyggelig uteliv. I håndboken dokumenterer vi hvordan MAKS er organisert, arbeidsformer, tiltak og resultatene av samarbeidet.

MAKS Uteliv er et samarbeidsforum og en arbeidsmetodikk i kommunene nedre Glomma - Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad. Vi håper at denne håndboken kan være til inspirasjon og hjelp for andre kommuner som skal implementere ansvarlig alkoholhåndtering.

Trygt uteliv
Nedre Glomma med Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler er Norges femte største region. Regionen har et pulserende uteliv fylt med hyggelige kafeer, restauranter og barer. En forutsetning da er at innbyggerne samtidig opplever at det er trygt å ferdes i byene både dag-, kvelds-, og på nattestid.

På 2000-tallet ble bysentrum oppfattet som et utrygt sted på nattestid noe som resulterte i oppstarten av MAKS-samarbeidet. Et tettere samarbeid og tydelig regelverk mellom politiet, de tre kommunene, utestedenes ansatte og vaktselskapene skulle skape et tryggere uteliv. I samarbeidet er kurs i ansvarlig vertskap for ansatte i serveringsnæringen, politigodkjent vakthold, like forutsetninger for utestedene gjennom felles rammebetingelser og bevillingsvilkår i hele regionen sentrale bidrag.

Lavere antall voldssaker
Politiets statistikker viser at innsatsen har gitt resultater. Antall registrerte voldssaker har gått betydelig ned de siste årene, og politiet uttaler at byene er tryggere enn noensinne. MAKS-samarbeidet har bidratt til å gjøre Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler til trygge og hyggelige kommuner å ferdes i, med en seriøs og kompetent serveringsnæring.

Publisert
09.06.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger