Gå til innhold

Halvparten av boligbrannene i Østfold har elektrisk årsak

Halvparten av boligbrannene i Østfold skyldes feil i el-anlegg eller feil bruk av elektriske utstyr. Det viser nye tall fra DSB for den siste tiårsperioden.

De tre største brannårsakene i Østfold i perioden 2005-2014 er feil i el-anlegg med 27 prosent, åpen ild med 24 prosent og feil bruk av elektrisk utstyr med 22 prosent. I 12 prosent av brannene er årsaken ukjent.

Desember er årets mest brannfarlige måned, og spesielt perioden mellom jul og nyttår. Derfor arrangeres brannvernkampanjen Aksjon boligbrann i desember.

- Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker og alle er ikke i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Sjekk derfor om dine nærmeste har røykvarsler som fungerer og om de har behov for en komfyrvakt, sier Beredskapsleder brann avd . Hvaler Tormod V. Lindberg.

Komfyren er den største enkeltårsaken til brann i Norge.

- Så godt som alle komfyrbranner skyldes menneskelige feil og ikke tekniske feil ved produktet. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår. Alle bør installere komfyrvakt, sier Lindberg.

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 1.-3. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Lindberg.

DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak Aksjon boligbrann, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den lokale gjennomføringen. Aksjonen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.

Lokalt er det FBRK avd. HVALER og FEIERVESENET som står for gjennomføringen av kampanjen.

Det vil være "stand" ved KIWI Skjærhalden lørdag den 28-11 fra kl. 10:00 til ca. kl.14:00

Der vil det stå hyggelige brannfolk fra HVALER å dele ut informasjonsmateriell og røykvarsler batterier.

Det vil også ligge informasjonsmateriell og røykvarsler batterier tilgjengelig ved service torget på Rådhuset på Skjærhalden.

Brannvesenet tilbyr også eldre og funksjonshemmede i Hvaler gratis hjelp til bytte av batteri i røykvarslere i perioden 1.-12. desember. Tilbudet gjelder de som ikke har pårørende i nærheten. Påmelding snarest mulig. Hvaler kommune, tlf. 69 37 50 00.

sikkerhverdag.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Følg også Aksjon boligbrann på Facebook.

Kontaktperson lokalt:

Tormod V. Lindberg
Fredrikstad Brann og Redningskorps
Leder Beredskap Hvaler,
Beredskapsansvarlig IUA Østfold,
Nest Leder Beredskap Fredrikstad
Telef. 97967745
mail lito@fredrikstad.kommune.no

Publisert
30.11.2015
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger