Gå til innhold

Gratis abonnementsgebyr for vann og avløp i 4. termin 2016

Grunnet flere nye påkoblinger (kunder) enn budsjettert de siste år, har kommunens vann- og avløpsfond vokst samtidig som vi ikke har benyttet de eldste overskudd i henhold til bestemmelser for selvkostfond.

Abonnementsgebyret og forbruksgebyret for vann og avløp, samt årsgebyret for renovasjon, ble redusert med 5 % for 2016. Til tross for dette må vi redusere inntektene ytterligere og vi har derfor valgt å ettergi hele abonnementsgebyret for vann og avløp i 4 termin 2016.

For helårs- og fritidsboliger utgjør dette kr. 915,- (abonnementsgebyr vann og avløp per år = kr. 3 660,-)

 

Publisert
20.12.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger