Gå til innhold

Gang-/sykkelveg Puttesund - Asmaløy: Varsel om oppstart av reguleringsplan

Hvaler kommune varsler oppstart av arbeid med reguleringsplan for gang-/og sykkelveg mellom Puttesund og Åsebu. Samtidig legges planprogrammet ut for høring.

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny gang-/sykkelvegforbindelse langs Hvalerveien fra Puttesund i nord til Asmaløy (Åsebu) i sør. En slik gang-/sykkelveg vil binde sammen de store øyene Kjøkøy, Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy. Dette vil være et viktig tilbud for beboere, skolebarn og friluftsliv i området. Dessuten vil en slik gang-/sykkelveg få forbindelse videre nordover mot Kråkerøy og Fredrikstad.

I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil det bli avholdt åpent møte vedrørende bakgrunn, planprosess og medvirkning. Møtet vil bli avholdt i Hvalerhallen tirsdag 14.juni kl 18.

Varslingsbrev

Forslag til planprogram

Eventuelle merknader til planarbeidet og/eller forslag til planprogram kan innen 4.juli 2016 og rettes til:

Rambøll Norge AS

Avd. Plan og Arkitektur

Postboks 383

1601 Fredrikstad

Publisert
19.05.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger